Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 62b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 62b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 62

P1110369

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 B in Sneppel, O sheeren strate Z Jan Lenaert Luijcx W Peeter van Aecken N Cornelis Adriaens Verbuijten
Cijns3,5 st 10,5 mijten

Cijnsplichtigen

Anthoni Wackers bij koop tegen Reijmer de Backer tot Antwerpen

Daarna: Engel Anthonij Wackers dr bij versterf en deling

Daarna: Matthijs Matthijs Goossens bij koop van Engel Wackers

Daarna: de erfgenamen Matthijs Wierckx, Matthijs Goossens erfgenamen (onduidelijk wie precies bedoeld wordt)

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 58

P1110094

Beschrijvingitem, Z Heijndrick van Riele W Cornelis Jan Mercx N Adriaen Huefkens erfgenamen
Cijns3,5 st 10,5 mijten

Cijnsplichtigen

Jan de Lantmetere

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 50

P1100833

Beschrijvingitem, N sheeren strate O Merck Peeter Nouts Z Jan Schuermans
Cijns17,5 den lov

Cijnsplichtigen

de weduwe Jan Wils Vermunten

Daarna: Adriaen Vermunten doorgestreept

Oude cijnsboek pre-1530

f° 13

Jan van der Munten