Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 245c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 245c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 245

P1110536

Beschrijvingeen stuk erven onder land en beemd 8 L 'de bulckacker' achter Neerven aan 'de dorent, O het convent van st michiels Z Cornelis Stoops W de erfgenamen Jan Laureijs Nouts N Cornelis Anthonis Goris en Peeter Jordaens
Cijns1 en 3 vierendeel hennen

Cijnsplichtigen

Michiel Jan Michielssen voor 6 L, Jan Joossen voor één L een kwart en de kinderen Cornelis Cornelis Goris voor 3 vierendelen L

Daarna: Peeter Geertssen van Buijten het deel van Cornelis Cornelis Goris kinderen bij koop

Daarna: Michiel van Elsacker het deel van Peeter Geertssen van Buijten bij koop

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 34

P1110290

Beschrijvingitem, Z Adriaen Diels W Willem Jan Nouts en Jan Peeter Nijs N juffr Elijsabeth van den Dorpe
Cijns1 en 3 vierendeel hennen

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Gheert Meermans de helft en Peeter Jan Nout Luijcx met de erfgenamen Wouter van de Cloot de andere helft

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 57

P1100984

Beschrijvingzelfde van zelfde goederen, cfr vorige akte cijnsboek, een stuk erven aan de dorent
Cijnseen halve hen

Cijnsplichtigen

Jan Nout Luijcx erfgenamen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 63, 64

Peeter van den Broucke

Daarna: Jan Roef

Daarna: Lijsbeth Gielijs Jans