Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 164a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 164a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 164

P1110461

Beschrijving2 beemden genaamd 'de larien bempten' een B bij het molenbos, O de beek Z de weduwe Corneis van Dongen W de kapel van O L Vr altaar N Cornelis Verboven
Cijns2 st 2 oort

Cijnsplichtigen

Lambrecht Broomans en de kinderen Cornelis Jan Peeter Mertens

Daarna: de helft van Adriaen Broomans nu Cornelis Lambrecht Broomans

Daarna: het deel van Cornelis Jan Peeter Mertens nu Huijbrecht Jan Peeter Huijben n.u.

Daarna: het deel van Huijb Jan Huijben nu de kinderen Jan Huijb Jan Huijben

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 14

P1110191

Beschrijvingitem, Z Peeter Pauwels Geens en andere N Cornelis Verboven erfgenamen
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

Peeter van Aerde, de erfgenamen Adriaen Ooms en de erfgenamen Cornelis Verboven

Daarna: Adriaen Vermeren erfgenamen en de kinderen Cornelis Jan Peeter Mertens

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 21

P1100948

Beschrijvingde larijenbempt aan het molenbos, O de beek N Margriete Diels Sijmons
Cijns6 den lov

Cijnsplichtigen

Laureijs van Aerde en de kinderen Cornelijs van Aerde samen

f° 39

P1100965

Beschrijvingde helft van de larijen bempt in het molenbos
Cijns6 den lov

Cijnsplichtigen

Jan van Aerde

Oude cijnsboek pre-1530

f° 55

Jan Denolfs Geertszoon

Daarna: Henrick van den Bogaerde