Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 150a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 150a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 150

P1110451

Beschrijvingeen halve B beemd in het schoubroeck, O Cornelis zijn zelfs Z Jan Hendericx de Crom W Adriaen Verboven N Lambrecht Broomans
Cijns1,5 st 9 mijten

Cijnsplichtigen

Lambrecht Broomans voor 2/3 en Cornelis Aernout Swagemakers voor 1/3

Daarna: het deel van Lambrecht Broomans zijn 3 zonen bij versterf

Daarna: het deel van Neel Nuijten nu Maeijken de dochter

Daarna: Huijbrecht Jan Peeter Huijben bij koop van Cornelis en Peeter Bromans

Daarna: de kinderen Jan Huijbs en Jan Huijben elk de helft

Daarna: na dood van Huijbrecht Jan Huijben nu zijn zoon Lenaert

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 146

P1110177

Beschrijvingitem, O Adriaen Machiel Buijens en andere Z Machiel van Staeijen W Joris Peeter Diericx N de erfgenamen Lambrecht Broomans
Cijns1,5 st 9 mijten

Cijnsplichtigen

Lambecht en Cornelis Brooman

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 75

P1100859

Beschrijvingitem, N Lambrecht Broomans Z Heijlwich Willem van Staeijen W Peeter Diericx van Aerde
Cijns7,5 den lov 1 picta

Cijnsplichtigen

Cornelije Cornelis Buijs dr

Daarna: Peeter Cornelis Ments

Oude cijnsboek pre-1530

f° 1

Jan Bode