Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 136c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 136c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 136

P1110441

Beschrijvingeen B beemd op het hoogbos, O de erfgenamen Jan Vuijst Z huffeler heide W de erfgenamen mijn heer Cantreu N Peeter Jordaens
Cijns5,5 oort

Cijnsplichtigen

Jan van Ditfort Anthonissen

Daarna: Adriaentien Jan van Ditfort dr, Cornelis Jan Van Ditfort en de kinderen Peeter Kersten Vorselmans x +Margarite Jan van Ditfort elk 1/3

Daarna: het deel van Cornelis Ditfort nu Aert Moons bij koop

Daarna: het deel van Adriaentien Ditfort nu de heer (Hendrick) Moons n.u. bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 131

P1110165

Beschrijvingitem, O de erfgenamen Peeter Willem Boets N jonker Cornelis van der Noot
Cijns5,5 oort

Cijnsplichtigen

Jan Peeter Hovelmans en de kinderen Catherine Peeter Hovelmans

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 122

P1100903

Beschrijvingeen B beemd bij marem en een half B in blaakt, de cijns bedraagt in het geheel 24,5 den lov
Cijns11 den torn

Cijnsplichtigen

Hubrecht Jacop Janssen

Daarna: Jan Peeter Hovelmans

Oude cijnsboek pre-1530

f° 39

Claes van den Kerckhove