Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 221d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 221d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 221

P1110513

Beschrijvingeen stuk erve 'het rootven' in Sneppel in 'buijtelaer acker', O en N het klooster van st michiels Z Laureijs Cornelis Reijns en de erfgenamen Jan Michiel van Elsackere W Catelijn Hendericx van Elsacker nu Joos Jan Lenaerts
Cijns2 kapoenen

Cijnsplichtigen

Adriaen Nout Adriaenssen met zijn broers en zusters bij versterf van hun vader

Daarna: de helft de erfgenamen Joos Heijndrick van Elsacker

Daarna: Adriaen Nout Adriaenssen met zijn broers en zusters de helft van de erfgenamen Joos Heijndrick van Elsacker

Daarna: Adriaen Aernout van Ostaeijen en Aert Anthoni Quirijnen, ook voor gelijke efgenamen van Aernout van Ostaeijen, renuncieren in deze (1697)

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 9

P1110266

Beschrijvingitem, Z Cornelis Machiel van Elsackere N Joos van Elzackere
Cijns2 kapoenen

Cijnsplichtigen

Joos en Adriaen van Elsackere Janssen

Daarna: Arnout van Ostaeijen en de erfgenamen Joos van Elsacker elk de helft

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 70

P1100999

Beschrijvingzelfde goederen waarvan Michiel van Elsackere het wederdeel heeft (cfr vorige akte)
Cijns2 kapoenen

Cijnsplichtigen

Jan Haest

Daarna: Quirijn de Beere

Daarna: Jan van Elsacker

Oude cijnsboek pre-1530

f° 66

Henricx van der Buijten dochter