Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 194e

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 194e 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 194

P1110491

Beschrijvingerve en inslag 45 roeden in Neerven, O zijn zelfs Z Anthonis Wouter Rombouts W en N Anthonis Wouter Rombouts, sheeren vruente (niet geheel duidelijk)
Cijns8 st

Cijnsplichtigen

Laureijs Janssen bij versterf en bij koop

Daarna: Jan Laureijs Janssen een derdedeel bij deling en versterf

Daarna: Antonis Heijndrick van Gastel bij koop het geheel

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 60

P1110233

Beschrijvingitem, Z Anthonis van Aerde W en N sheeren vruente
Cijns8 st

Cijnsplichtigen

Jacob Mercx Mercxssen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 49

P1100974

Beschrijvingeen inslag in Neerven, O Jacop zijn zoons huis N en W sheeren strate Z de waterlaat tussen Bernaert Jan Wouter Stevens erve
Cijns5 sch 4 den torn

Cijnsplichtigen

Marck Jan Marcx