Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 188c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 188c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 188

P1110485

Beschrijvingeen heiblok 'de baeijschoot' een V in Sneppel, O buijtelaer acker Z Adriaen Goris W het klooster van st michiels N Adriaen Anthonis Straetmans
Cijns3 oort 13,5 mijten

Cijnsplichtigen

Jan Nijs van Tichelt en Hans Coeck tot Antwerpen ieder voor de helft

Daarna: het deel van Jan Nijs nu zijn gemeen erfgenamen

Daarna: het deel van de erfgenamen Jan Nijs nu Lenaert Mathijsen bij koop

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 2

P1100928

Beschrijvingitem, O en W 'de kelcs bempt' Z Willem Puts van Brecht N Peeter Hovelmans
Cijns4,5 den lov

Cijnsplichtigen

Cornelijs Buijs

Daarna: Anna Leest

Oude cijnsboek pre-1530

f° 51

Marie Jan Sberen dr

Daarna: Cornelijs Hovelmans