Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 264b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 264b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 264

Beschrijvinghoeve in Popendonk met huis, hof, land, weide en heide met het land aan de andere zijde van de straat samen ca 5 B, de hoev O en N Peeter Jan Janssen Z Willem Adriaen van Ostaijen W sheeren strate de akker O sheeren strate Z 'de hoffstadt'
Cijns17 V rogge

Cijnsplichtigen

Adriaen Hendrick Hendricx van der Buijten uit naam van zijn moeder

Daarna: Cornelis Jacop Crock bij koop

Daarna: Joan Marcelli, schout en rentmeester, bij koop (mag een bornput maken 26.08.1666)