Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 175c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 175c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 175

P1110471

Beschrijvingeen stuk erven een half V in Popendonk, O Michiel Jan Michielssen van Elsackere Z Cornelis Aernout Wagemaker W de beek N Peeter
Cijns3 st 3 oort

Cijnsplichtigen

Henderick Hendericx Verbuijten bij versterf van zijn vrouw als bij deling zijn schoonbroers (Jacop Broomans en Adriaen Verheijden)

Daarna: Adriaen Heijndricx Verbuijten na dood van zijn moeder

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 31

P1110206

Beschrijvingitem, O de erfgenamen Cornelis van Meere Z Nijs van Bavele erfgenamen N Claes Cornelis van Aerde
Cijns3 st 3 oort

Cijnsplichtigen

de weduwe en erfgenamen Cornelis Claes van Aerde

Oude cijnsboek pre-1530

f° 54

Jan van den Aerde