Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 260c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 260c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 260

P1110547

Beschrijvingbeemd 'de mosvoort' ca een B in Sneppel, O de beel Z Jan Lendert Luijcx weduwe en erfgenamen W Jan Jacob de Ruijter voor kinderen N Adriaen Adriaen Wouters en Meeus Adriaenssen n.u.
Cijns7 L rogge

Cijnsplichtigen

Adriaen Puts en Jan Aerts der Weeuwen half om half

Daarna: de helft van Jan Aerts der Weuwen nu Aert Wouter Peeters bij koop

Daarna: de helft van Adriaen Puts nu Joos Puts bij koop

Daarna: Lambrecht van Staeijen bij koop