Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 65b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 65b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 65

P1110372

Beschrijvingstede met huis, hof en toebehoren en nog heide samen 8 B in Sneppel, O sheeren strate Z Adriaen Jan Theus W Jan van ditfort N Claes van Dael
Cijns5 st

Cijnsplichtigen

Aernout van Ostaeijen, de kinderen Adriaen Adriaen Wouters en Anthoni Wackers ieder een derdedeel

Daarna: het derdedeel van Arnout van Ostaeijen nu Cornelis Arnout van Ostaeijen bij deling

Daarna: het derdedeel van Anthonis Wackers nu zijn dochter Cathelijn bij versterf

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 61

P1110096

Beschrijvingitem, Z Jan Heijndrick Hovelmans W Jan Peeter Hovelmans N Cornelis Lenaerts
Cijns5 st

Cijnsplichtigen

Adriaen Wouters, de erfgenamen Heijndrick Jan Heijns en Peeter Bernaert Nouts van stede die vs Adriaen alleen toebehoort

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 64

P1100849

Beschrijvingitem, N Ghijsbrecht van den Bruijnenberge W Cornelijs Vermunten kind Z Henrick en Mathijs Hovelmans
Cijns2 sch lov

Cijnsplichtigen

Jan Heijns, Machiel Jan Laijs Rombouts en Merck Nouts Peeter Nouts

Daarna: de helft Thomas Wouter Laets

Oude cijnsboek pre-1530

f° 10

Peeter Nouts