Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 18d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 18d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 18

P1110331

Beschrijvingeen derdedeel B land in Popendonk, O sheeren vrunte Z de franse straete W en N hun zelfs
Cijns2 st

Cijnsplichtigen

Cornelis Hendricx van Aerde en de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen

Daarna: de weduwe Cornelis van Dongen

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 18

P1110056

Beschrijvingitem, W de stede van vs Cornelis van Aerde N hun beider erve
Cijns2 st

Cijnsplichtigen

Cornelis Hendricx van Aerde en Matthijs Goosem Lemmens