Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 258c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 258c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 258

P1110546

Beschrijvingstede met huis en hof ca 2 B in Sneppel, O Bernaert van Aecken Z de weduwe en kinderen Adriaen Bertholomeeussen W en N sheeren strate
Cijns1,5 L rogge

Cijnsplichtigen

Geert Peeterssen van Cloot

Daarna: Jacob Geerts van de Cloot voor 2/3 en de kinderen Cornelis Aerts van Tijchelt x +Cattelijn geert van de Cloot 1/3