Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 121d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 121d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 121

P1110427

Beschrijving3 vierendeel in 2 B beemd op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde Z Daniel Jan Wouters W Adriaen van Ostaijen kinderen N de erfgenamen Lenaert de Bruijn
Cijns1 st 1 oort 12 mijten

Cijnsplichtigen

Jacop Vercaert en de erfgenamen Huijbrecht Eskens voor 3 vierendeel

Daarna: Neeltken Aert Jacobs voor het resterend vierdedeel

Daarna: het deel van Jacob Vercaert nu Huijbrecht Peeter Eskens bij mangeling als koop

Daarna: Cornelis Huijbrecht Peeter Eskens en Anneken zijn zuster voor een half B en 2 delen in het ander half B

Daarna: Adriaen Jan Huijben bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 117

P1110151

Beschrijvingitem, Z Digna Jan Hovelmans W Jan van Ostaeijen
Cijns1 st 1 oort 12 mijten

Cijnsplichtigen

Adriaen Machiels Verdijck

Daarna: Anthonis Goris en zijn huisvrouw

Daarna: Daniel Buijcx, schout, en juffr Cornelia van der Groes zijn halve zuster bij koop

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 126

P1100908

Beschrijvingeen halve B beemd op blaakt ten einde het biesvenne
Cijns6 den lov 2 mijten outs

Cijnsplichtigen

Jan van Keerschot

Daarna: Marie Wouter Snels

Oude cijnsboek pre-1530

f° 35

Peeter van den Damme

Daarna: Jan Dielkens van Brecht