Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 67a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 67a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 67

P1110374

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 3 B in Sneppel, O, W en N sheeren strate Z Peeter Bernaert Nouts
Cijns4 st

Cijnsplichtigen

Adriaen Anthonis Straetmans nomine uxoris

Daarna: Antoni van Aken de helft

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 62

P1110098

Beschrijvingitem, Z Heijndrick Bernaert Nouts en Cornelis Lippens
Cijns4 st

Cijnsplichtigen

Merck Bernaert Nouts

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 102

Beschrijvinghuis en hof in Sneppel voor het goed van hoenre ca 3 B, O, N en W sheeren strate Z zijn andere erve
Cijns2 sch 8 den lov

Cijnsplichtigen

Bernaert Nout Peeter Nouts