Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 57b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 57b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 57

P1110364

Beschrijvingerven onder land en heid 1 B waarvan Hendrick van Elsacker het vierendeel toebehoort in Sneppel in 'buijtelaer acker', O de erfgenamen Cornelis van Dongen Z het klooster W Jan Jan Neeffs N Peeter van Aecken (nota: abuus en staat f°79)
Cijns2 st 9 mijten

Cijnsplichtigen

Cornelis Adriaen Diels en Peeter van Aecken ieder de helft

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 53

P1110089

Beschrijvingitem, O Hendrick van Elsacker W Gheert Vorselmans N Joos en Adriaen van Elsackere
Cijns2 st 9 oort

Cijnsplichtigen

Cornelis Machiels van Elsackere

Daarna: Jan Michiels kinderen

Daarna: Adriaen Diels nomine uxoris

Daarna: Cornelis Adriaen Diels en Peeter van Aecker (hier doorstreept)

Daarna: de weduwe en kinderen Laureijs Reijns en Jan Michielssen van Elsacker

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 51

P1100834

Beschrijvingland 5 L in 'buijtelaer acker' in Sneppel, N en W Mattheeus Thijs Cuijps O het klooster (nota: verward met vorige notering 57a)
Cijns14 den lov

Cijnsplichtigen

Machiel van Elsackere

Oude cijnsboek pre-1530

f° 5

Jan van der Buijten