Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 20d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 20d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 20

P1110333

Beschrijving9 L zaailand in Popendonk, O de weeskinderen van de oude en de jonge Jan Huijbs Z Joos Cornelis van Bavel W en N Cornelis Aernouts Wagemaecker
Cijns3 oort 13,5 mijten

Cijnsplichtigen

Adriaen Verboven voor 4 L, Cornelis Nuijten 2 L, Adriaen Leenaerts 1 L, erfgenamen Jan Michiels van Elsacker 2 L

Daarna: in plaats van Cornelis Nuijten nu Maeijken de dochter

Daarna: het deel van Maeijken nu Adriaen Peeter Jans bij koop

Daarna: de kinderen Jan Verboven hierin ... bij koop tegen de erfgenamen Adriaen Peeter Jans

Daarna: in plaats van Adriaen Verboven nu Wouter Anthonis Vergouwen n.u. Elijsabeth Adriaen Verboven dr

Daarna: het deel van de erfgenamen Jan Michielssen van Elsacker nu Michiel van Elsacker bij versterven en deling

Daarna: het deel van Michiel van Elsacker nu Joannes en Michiel van Elsacker bij deling

Daarna: in plaats van Wouter Antonis Vergouwen nu zijn zoon Adriaen bij deling van zijn moeder Elisabet Verboven

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 20

P1110058

Beschrijvingitem, O Lambrecht van Bavele en de erffgenamen Bernaert van den Broecke Z Cornelis Bern,aert van Bavele W de erfgenamen Nijs van Bavele N Cornelis Claijs Jans erfgenamen
Cijns3 oort 13,5 mijten

Cijnsplichtigen

Joris Peeter Diercicx, Laureijs Hendricx van der Buijten, de erfgenamen Nijs van Bavele en de erfgenamen Cornelis Wouters van Meere

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 61

P1100846

Beschrijving9 L zaailand geheten 'den hulsacker', N en W Cornelijs Claijs Jans O Steven Bromans en Bernaert van den Broecke Z Cornelijs van Aerde kinderen
Cijns4,5 den lov

Cijnsplichtigen

Adriaen van Aken en Cornelijs Jan Dignen

Daarna: Jacop ... Hase

Daarna: Peeter Cornelis Wouter Goeris

Oude cijnsboek pre-1530

f° 33, 34

Henrick van Ossenberge