Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 242c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 242c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 242

P1110533

Beschrijvingstede met huis, hof en toebehoren met de inslag een B waarin begrepen het leen in Neerven, O sheeren strate Z de boschstrate W Cornelis Anthonis Goris N de eerfgenamen Jan Engelen
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

Jan van Ditfort bij koop tegen Stoffel van Aerde

Daarna: Jan Jan van Ditfort en Peeter Kestens kinderen als voren

Daarna: Hendrick Geerts van der Buijten de helft bij koop van Nijs Adriaen van Aken

Daarna: het deel van Peeter Vorsselmans nu Melschen Meussen voor 3/5 en Jan Huevelmans voor 2/5

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 31

P1110287

Beschrijvingitem, W Aernout van Ostaeijen N Heijndrcik Cornelis van Aerde
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

Cornelis Cornelis van Aerde

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 96

P1110026

Beschrijvingeen inslag in Neerven voor zijn leen
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

Mathijs Cornelis van den Aerde

f° 96

P1110027

Beschrijvingeen inslag in Neerven ca 5 roeden waar zijn schuur en turfhuis op staat, O sheeren strate Z Margiete Gielis dr van den Wijngaerde W en N vs Goosens leengoed
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

Goossen Lemmens

Oude cijnsboek pre-1530

f° 75

Jan Luijcx

Daarna: Cornelis Luijcx