Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 238a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 238a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 238

P1110528

Beschrijvingeen L land 'de willaert' in Sneppel, rondom zijn zelfs leen
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

Jan Lenaert Luijcx

Daarna: Jan Jacobs de Ruijter bij koop van de voor en nakinderen Jan Lenaerts

Daarna: Jan Antonis van Bael nomine uxoris en Antonis Quirijnen ieder de helft bij koop als bij belening

Daarna: het deel van Jan Antonis van Bael nu Michiel Bastiaen Vorselmans bij koop

Daarna: Adriaentien Heijndrick Bartholomeussen het deel van Anthonis Quirijnen tot de helft

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 27

P1110282

Beschrijvingitem
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

Willem Vermunten

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 89

P1110020

Beschrijvingitem, rondom hun leen
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Willem Vermunten

Oude cijnsboek pre-1530

f° 73

Claus Peeters