Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 207d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 207d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 207

P1110502

Beschrijvingeen half vierendeel B hooimade in het molenbos, O de beek Z, W en N Staes Dirricx en de erfgenamen Cornelis van Dongen
Cijns2,5 oort

Cijnsplichtigen

de weduwe Geert Aerts alias swerten Geerit

Daarna: Niclaes Goris Augustijns van Oorschot nomine uxoris bij versterf

Daarna: Mattijs Anthoni Goossens bij koop voor de helft

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 80

P1110247

Beschrijvingitem, Z, W en N Pauwels Geens en andere
Cijns2,5 oort

Cijnsplichtigen

Marije Willem Casus Huefkens dr

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 51

P1100976

Beschrijvingeen beemd in het molenbroeck
Cijns3 den lov

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Willem Vermunten

Daarna: Kasen Hoefkens

Oude cijnsboek pre-1530

f° 48

Laureijs van Nedervenne