Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 4c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 4c 

Personen:

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 4

P1110318

Beschrijvingeen inslag om een 'tijl' bomen te planten gelegen tegen zijn hof, O, W en N sheeren strate N zijn zelfs hof in Huffel bij de pastorie
Cijns1 st

Cijnsplichtigen

Laureijs Cornelissen molenaar

Daarna: na de dood van Laureijs Reijns Jan Emssen nomine uxoris

Daarna: na de dood van Jan Emssen zijn kinderen

Daarna: Jan Geert Sijmon Luijcx bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 4

P1110043

Beschrijvingitem
Cijns1 st

Cijnsplichtigen

Cornelis van der Buijten

Personen: