Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 74a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 74a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 74

P1110381

Beschrijvingeen inslag waar hij heesters geplant heeft gelegen in de beerenstraat, O, Z en N sheeren strate W zijn andere inslag
Cijns2 st

Cijnsplichtigen

Jan Gielis Luijcx kinderen

Daarna: de weduwe Cornelis Lenaert Luijcx de helft bij koop van Heijndrick Dielis Luijcx

Daarna: Claes Cornelis Lenaerts haar zoon de helft van de weduwe bij koop

Daarna: Peeter Aert Janssen de helft

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 69

P1110105

Beschrijvingitem
Cijns2 st

Cijnsplichtigen

Heijndrick van der Buijten

Daarna: Jan Gielis Luijcx bij deling