Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 220b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 220b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 220

P1110511

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren op 'de munte', O zijn zelfs Z Jan Aerdt der Weuwen de jonge W de erfgenamen Peeter van Aerde en jonker Jan de Herde vierbunder N sheeren strate
Cijns2 kapoenen

Cijnsplichtigen

sr Jasper de Hase, koopman, Antwerpen, bij koop

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 8

P1110264

Beschrijvingitem genaamd 'de munte', O Melchior Tabbaert en Jan van Ostaeijen Z Jan Aert der Weuwen W Peeter van Aerde erve 'de haenrijt' en jonker Jan de Herde 'vierbunder'
Cijns2 kapoenen

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Jan Adriaens opte munte

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 83

P1110014

Beschrijvinggoederen ter munte
Cijns2 kapoenen

Cijnsplichtigen

Bernaert van Bavele

Daarna: Mathijs Jans van Aerde (doorstreept)

Daarna: Jan Adriaens van der Munten