Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 225a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 225a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 225

P1110516

Beschrijvingstede met huis, hof, inslag en toebehoren een B met het leen daarin begrepen in Neerven, O sheeren strate Z de boschstrate W Cornelis Antonis Goris N de erfgenamen Jan Engelen
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Jan van Ditfort

Daarna: Jan Jan van Ditfort en Peeter Kerstens kinderen

Daarna: Hendrick Geerts van der Buijten de helft bij koop van Nijs Adriaens van Aken

Daarna: in het deel van Jan van Ditfort en Peeter Vorselmans kinderen heeft Melschen Meeussen 3/5 en Jan Heuvelmans 2/5

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 13

P1110270

Beschrijvingitem, W Aernout van Ostaeijen N Heijndrick Cornelis van Aerde
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Cornelis van Aerde

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 79

P1110010

Beschrijvingeen stuk erve onder land en weide ca 3 L in Neerven, O zijn zelfs Z de bosstrate W Pauwels Jan Dignen
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Ghoosen Lemmens

Oude cijnsboek pre-1530

f° 70

Nout Luijcx