Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 97c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 97c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 97

P1110404

Beschrijvingeen beemd 'de kelcxbempt' een half B, O Jan Jan Neven Z het klooster van st Michiels W zijn zelfs heiblok N Cornelis Cornelis Aerts
Cijns5 oort

Cijnsplichtigen

Hans van Gierl x Adriaentien Delien

Daarna: na de dood van Hans van Gierl zijn kinderen Adriaen en Tanneken

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 92

P1110127

Beschrijvingitem, O de erfgenamen Peeter Cornelis Nijs N Peeter Vorsselmans
Cijns5 oort

Cijnsplichtigen

Adriaen Delien

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 115

P1100896

Beschrijving'de kelsbempt' in Sneppel, O Thonijs Buijens W Jan Janssen van den Wijngaerde
Cijns6 den lov

Cijnsplichtigen

Mattheeus Thijs de Cupere

Daarna: Geert op den tommelberg

Daarna: Geraert Scoemakers

Daarna: de weduwe Gerdt Scoemakers

Oude cijnsboek pre-1530

f° 35

Lijsbette Thonijs Vetters