Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 215f

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 215f 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 215

P1110507

Beschrijvingstede met huis, hof, land en toebehoren ca een B waarin begrepen het leen onder de heer in Popendonk, O de kinderen Jan Huijbrechts Bode Z Peeter Jan Janssen W de aertsche ackerstrate N de dijk en gemeen strate
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Adriaen Verboven en Peeter van Aerde enerzijds en anderzijds de 2 nakinderen Jan Huijbrechts Bode half om half

Daarna: het deel van Peeter van Aerde zijn 4 wezen bij versterf

Daarna: het deel van Adriaen Verboven zijn zoon Cornelis

Daarna: het deel van Cornelis Adriaenssen Verboven zijn 6 kinderen bij versterf

Daarna: Jan Cornelis Aernouts de 3 delen bij koop van Huijbrecht Jan Bode en een 4de deel bij koop van Huijb Jan Nijs

Daarna: het deel van Adriaen Verboven nu Jan Verboven bij koop

Daarna: modo het deel van Jan Janssen Aernouts en Cornelis Janssen Aernouts bij koop

Daarna: modo Jan Janssen Cornelis Arnauts

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 3

P1110260

Beschrijvingitem, O zijn zelfs 'den aert'
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Heijndrick Cornelis Vermunten

Daarna: Michiel Jordaens n.u. en en de 2 nbakinderen Jan Huijbrechts Bode

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 80

P1110010

Beschrijvingstede gelegen 'ten aerde', N de dijk
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Willem Jan Luijcx

Daarna: Peeter Dierichts de jonge

Oude cijnsboek pre-1530

f° 70

Jan Dijcmans