Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 239c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 239c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 239

P1110529

Beschrijvingstede met huis, hof en toebehoren 'de middelaer' ca 10 B op hoenderen in Sneppel, O sheeren strate Z Anthonis Wackers W de leemstrate N sheeren vruente en jonker Jan van de Wijngaerde
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

Jan Oom Janssen en de kinderen Peeter Geert Wuijts

Daarna: de helft van Jan Oom zijn 3 kinderen Mathijs, Peeter en Adriaentien

Daarna: het deel van de kinderen Peeter Geert Wuijts nu Michiel Jan van Elsacker en Jan Heijndrick de Crom bij koop als bij evictie

Daarna: het deel van Michiel Jan van Elsacker nu mr Peeter van Beeck nomine uxoris

Daarna: het deel van Mattijssen nu zijn 3 zonen Arnout, Jan en Cornelis elk 1/3

Daarna: het deel van Arnout nu Mattijs Goossens bij koop tegen de weduwe

Daarna: het deel van Adriaentien nu Jacob en Jan van den Cloot bij deling

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 28

P1110284

Beschrijvingitem, Z Peeter Jan Wackers
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

Quirijn Acdorens en Heijndrick Philips

Daarna: Lenaert Adriaen Ments met Jan Janssen Ooms de helft en Peeter Gheert Wuijts alias haultepenne de andere helft

Daarna: Jan Jan Ooms de helft alleen bij koop tegen Lenaert Ments

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 95

P1110026

Beschrijvinghuis en hof met land, weide en heide 'de middelaer' ca 10 b, N 'de ingeleijr' O 'hoenre meer' W sheeren strate Z Wouter Aerts
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

Jan van den Cloote en Gielis van de Sande

Oude cijnsboek pre-1530

f° niet vermeld

Peeter Couwenberchs