Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 184e

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 184e 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 184

P1110481

Beschrijvingstede mert huis, hof, land, grond en toebehoren 10 L in Sneppel, O Jan Henricx de Crom Z sheeren strate W de erfgenamen Peeter van Aecken N Jan Hendericx de Crom
Cijns3 oort 6 mijten

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Cornelis van Dongen

Daarna: Bernaert van Aken bij koop

Daarna: Laureijs Wouter van Gorp bij koop

Daarna: Naes Jan Naes bij koop van de kinderen Adriaen Huijben

Daarna: Dierck Naes Jansen bij deling 1 oort 6 mijten

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 45

P1110219

Beschrijvingitem, O en N Jan Cornelis Mercx W Joos Cornelis Mercx
Cijns3 oort 6 mijten

Cijnsplichtigen

Jan Gabrijel Machiels

Daarna: Cornelis van Dongen, schout

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 14

P1100940

Beschrijvingitem, O de katerstrate N Gheert Rovaerts W Peeter der Wewen
Cijns4 den lov

Cijnsplichtigen

Peeter Cools

Daarna: Gielis Thonis Simons

Oude cijnsboek pre-1530

f° 50

Adriaen de Coninck