Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 153d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 153d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 153

P1110455

Beschrijvingeen halve B beemd uit 3 B beemd in het schoubroeck, O jonker Jan de Herde Z Cornelis Aernout Wagemaker W zijn zelfs N de heer van Loenhout
Cijns1 st 1 oort

Cijnsplichtigen

na dood van Cornelis nu zijn broer Adriaen Janssen Verboven

Daarna: Josijntken Adriaen Verboven dr

Daarna: Cornelis Jan Neven bij koop

Daarna: Jan Jacop Crock bij koop tegen de kinderen Cornelis Neeffs

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 149

P1110181

Beschrijvingitem, O jonker Jan de Herde en Jan Cleijs Jans Z de efgenamen Nijs van Bavel W Jan Verboven
Cijns1 st 1 oort

Cijnsplichtigen

Jan Ceels en de kinderen Cornelis Cornelis van Elsackere

Daarna: Jan Verboven

Daarna: Cornelis Verboven Jans zoon ans zoon

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 47

P1100829

Beschrijvingeen halve B beemd in het schoubroec bij Popendonk, O Agneese van Bavel Z Bernaert en Wouter van den Broecke
Cijns6 den lov

Cijnsplichtigen

Cornelijs Verboven

Oude cijnsboek pre-1530

f° 22

Lenaerdt Thijs