Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 88d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 88d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 88

P1110395

Beschrijvingstede met huis, hof, grond en toebehoren 2,5 L in Neerven, O Jan Jan Neeff Z Peeter Denis goorken W zijn zelfs N sheeren strate
Cijns21 st

Cijnsplichtigen

Laureijs Janssen deels bij koop en deels nomine uxoris

Daarna: Jan Laureijs Janssen moet een vierdedeel geven bij versterf van zijn vader

Daarna: Anthoni Henricx van Gastel bij koop van de erfgenamen

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 84

P1110118

Beschrijvingitem, O de erfgenamen Peeter Nijs Z Jacob van Ostaeijen en Jan van Kerckhove goorken
Cijns21 st

Cijnsplichtigen

Jacob Merck Jan Mercx

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 89

P1100873

Beschrijvingeen inslag waar zijn huis op staat aan stapelheide, rondom aan sheeren strate en sheeren vroente (nota: perceel onzeker)
Cijns12 sch torn

Cijnsplichtigen

Cornelijs Marck Jan Mars

Daarna: Jan Cornelis Marck Maers

f° 92

P1100878

Beschrijvingeen inslag met huis daarop op stapelheide, N Bernaert Jan Wouter Stevens
Cijns16 sch torn

Cijnsplichtigen

Jan Marck Jan Marcx

Daarna: Bouwen Hubrecht Verhaert

Daarna: Jan Wouter Stevens

Oude cijnsboek pre-1530

f° 49

Gheerdt van den Cloot