Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 250d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 250d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 250

P1110539

Beschrijvingstede met huis, hof, land en toebehoren 2 B in Sneppel, O het heilaer Z de erfgenamen Aernout van Ostaijen N de erfgenamen sr Cornelis van Dongen
Cijns50 eieren

Cijnsplichtigen

Anthonis van der Buijten bij koop

Daarna: Cornelis Aernout van Ostaeijen bij koop

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 40

P1110293

Beschrijvingitem, Z Adriaen van Elsackere N Heijndrick van Elzackere
Cijns50 eieren

Cijnsplichtigen

Cornelis Cornelis van Elsackere

Daarna: Conelis Beijerlinck

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 105

P1100890

Beschrijvingstede en inslag in Sneppel op het laer, O laerheide Z zijn zelfs
Cijns50 eieren

Cijnsplichtigen

Mattheus de Cupere Matthijs zoon