Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 6c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 6c 

Personen:

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 6

P1110320

Beschrijvingeen weide ca 4 L in Huffel, O het molenbos Z en W Adriaen Laureijs van Aecken N huffeler heide
Cijns1 oort st 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Staes Dirricx nomine uxoris

Daarna: Gabriel Goris Gabriels voor de helft, de weeskinderen van zijn zuster Adriaenken voor de andere helft bij deling van hun oom Huijbrecht Goris Gabriels

Personen:

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 6

P1110045

Beschrijvingitem, Z en W Adriaen Laureijs van Aken Claeszoon
Cijns1 oort st 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Peeter van Dietfoirt Anthonissen (Peeter Toen Diel Sijmons)

Daarna: Goris Gabriels nomine uxoris

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 69

P1100853

Beschrijvingitem, achter het molenbroek, O en Z Lauwreijs van Aerde
Cijns1,5 den lov

Cijnsplichtigen

Cornelijs Wouters Gielijs Janssen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 23

Peeter de Balmakre

Personen: