Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 6c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 6c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 6

P1110320

Beschrijvingeen weide ca 4 L in Huffel, O het molenbos Z en W Adriaen Laureijs van Aecken N huffeler heide
Cijns1 oort st 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Staes Dirricx nomine uxoris

Daarna: Gabriel Goris Gabriels voor de helft, de weeskinderen van zijn zuster Adriaenken voor de andere helft bij deling van hun oom Huijbrecht Goris Gabriels

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 6

P1110045

Beschrijvingitem, Z en W Adriaen Laureijs van Aken Claeszoon
Cijns1 oort st 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Peeter van Dietfoirt Anthonissen (Peeter Toen Diel Sijmons)

Daarna: Goris Gabriels nomine uxoris

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 69

P1100853

Beschrijvingitem, achter het molenbroek, O en Z Lauwreijs van Aerde
Cijns1,5 den lov

Cijnsplichtigen

Cornelijs Wouters Gielijs Janssen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 23

Peeter de Balmakre