Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 166a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 166a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 166

P1110463

Beschrijvingstede met huis, hof, land en toebehoren 't goet terheijden' groot een B gelefgen ontrent de kerk, O de pastorij Z Cornelis Janssen Schurmans W de kerkpat en mr Henderick van Erffrenten N Peeter Wackers
Cijns3 st 3 oort

Cijnsplichtigen

Cornelis Peeters Joris alias Boer bij koop

Daarna: Peeter Cornelis Peeter Boer met zijn 2 zusters van volle bed, alsmede Cornelis Cornelis alias Peris zoon, broer van half bedde

Daarna: Jan Jan Nijs bij koop van de erfgenamen

Daarna: Digne Jan Nijs dr bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 17

P1110194

Beschrijvingitem, Z Peeter Janssen en de heren van Loenhout W de kerkpat en jonker Robert van Lint N Cornelis van der Buijten
Cijns3 st 3 oort

Cijnsplichtigen

Peeter Jan Verhaert

Daarna: Elisabeth Cornelis van Vorspoele dr

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 40

P1100965

Beschrijvingvan de goeden ter heijden van een stuk land aan den huffel nevens Wouter Snels eusel
Cijns18 den lov

Cijnsplichtigen

Jan Brans

Daarna: Cornelis Voerspoel

Daarna: de weduwe wijlen Peeter Hovelmans (doorstreept)

Oude cijnsboek pre-1530

f° 56

Wouter Bromans

Daarna: Cornelijs van Bavele