Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 238c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 238c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 238

P1110528

Beschrijvingstede met huis, hof en toebehoren ca een B in Sneppel, O, W en N Jan Hendericx de Crom Z sheeren strate
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

de kinderen Peeter van Aecken en de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen ieder voor de helft

Daarna: het deel van de kinderen Peeter van Aken nu Bernaert en Cathelijne Peeter van Aken bij versterf

Daarna: Bernaert van Aken het deel van de kinderen Dongen bij koop

Daarna: het deel van Cattelijn Peeter van Aecken nu haar dochter Perijntien Cornelis van Ostaeijen

Daarna: het deel van Bernaert van Aecken nu Naes Jan Naes bij overgeven

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 27

P1110283

Beschrijvingitem, O Jan Gabrijeels W 'den heesterman' N Jan Cornelis Mercx
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

Cornelis Jan Mercx en Gabrijel Janssen ieder voor de helft

Daarna: Peeter van Aken en Cornelis van Dongen ieder voor de helft

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 99

P1110029

Beschrijvinghuis en hof ca een B in Sneppel tgo de stede van Jan van der Ast, W Peeter SDcuijps N Gheert Roovaerts kinderen Z sheeren vroente
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

Peeter der Wewen

Daarna: Jan Gabrijel en de weduwe Jan Oms

Oude cijnsboek pre-1530

f° 76

Gielis Larijen