Welkom op deze website over de

Geschiedenis van Loenhout

 

Bewerkingen leenboeken gepubliceerd

Zoals reeds vermeld bij de laatste versie van ons genealogisch bestand werden door ons een aantal leenboeken verwerkt uit het oude archief van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk. Het zijn leenboeken die gegevens bevatten voor de periode 1450-1600. Omdat in die leenboeken veel zaken achteraf…

Lees verder...

Nieuwe versie genealogisch bestand pre-1800

In onze nieuwe versie van ons genealogisch bestand pre-1800 hebben we weer een aantal koppelingen toegevoegd en enige verbeteringen en aanvullingen aangebracht In verband met door ons ingevulde datums vnl. voor de periode voor 1600 willen we erop wijzen dat een aantal akten waaruit deze…

Lees verder...

Nieuwe versie genealogisch bestand pre-1800

Bij de nieuwe versie van ons bestand pre-1800 zijn de extracten uit voorwaardeboeken nagenoeg allemaal gekoppeld, evenals een aantal andere samenvattingen van akten, en op basis hiervan een aantal verbeteringen en toevoegingen aan het bestand gebeurd. Wij vragen onze gebruikers, indien ze merken dat bepaalde…

Lees verder...