Maria Gorissen (15)

Wist je dat...?

De oprichter van de "Ecole Spéciale de Musique" te Antwerpen, de voorloper van het conservatorium van Antwerpen, Frans Willem Aerts (1804-1864), had Loenhoutse roots. Zijn vader Cornelis Willem Aerts (geb. 1775 te Loenhout) was er smid. Zijn grootvader Willem Aerts (1730-1791) was schoolmeester te Loenhout,…

Lees verder...

Twee nieuwe religieuzen

Via de raadpleging van boeken met grafschriften, kwamen we op het spoor van twee nieuwe Loenhoutse religieuzen: Br. Adrianus Wynts (ca. 1520-1583), cisterciënzer in de St. Salvatorabdij te Antwerpen E.Z. Joanna Van den Bleecken (overl. 1787), zuster bij de Zusters Annunciaten te Antwerpen

Lees verder...

Alle Loenhoutse conscrits

Het register met matrikels van het Frans revolutionair leger is online te raadplegen. We gingen op zoek naar alle conscrits geboren te Loenhout en geven op onze website de voornaamste gegevens. We identificeerden elke conscrit met de juiste persoon in ons genealogisch bestand post-1800. Voor de…

Lees verder...

Nieuwe conscrit

Via een recent artikel in het tijdschrift De Spiegel nr. 247 van juni 2020, kwamen we op het spoor van een tot nog toe onbekende Loenhoutse soldaat in het leger van Napoleon, nl. Dominicus M. Van Dijck (°1788). Hij werd ingelijfd op 17 mei 1813…

Lees verder...