Pastoor Benedictus D'Altuna (1694-1708)

Dankzij de nieuwe gegevens die we vonden in het archief van de Sint-Bernardsabdij over de pastoors van Loenhout, konden we de biografie van E.H. Benedictus de Altuna (pastoor van 1694-1708) verder aanvullen met informatie over zijn studies en zijn naaste familie.