Aanvullingen (onder-)pastoors en heren van Loenhout

In de abdij van Westmalle konden wij het archief van de Sint-Bernardsabdij inkijken. Daarin bevinden zich meerdere "Catalogi Religiosorum" (archiefnummers 252 tot 260), lijsten van kloosterlingen van de Sint-Bernardsabdij, die eeuwenlang het patronaatsrecht uitoefende op de kerk van Loenhout. In deze lijsten vonden we alle pastoors en onderpastoors terug tussen ongeveer 1640 en 1800, met hun geboortedatum, datum van de plechtige kloostergeloften, priesterwijding en overlijden. Dankzij deze lijsten konden we heel wat aanvullingen maken op onze biografie├źn van pastoors en onderpastoors van Loenhout.

Daarnaast kon Maria Gorissen ook enkele archiefstukken opsporen die Jan I van Hellebeek vermelden, de derde (ons bekende) Heer van Loenhout (1330-1346). We voegden deze informatie toe aan zijn biografie.