1330-1346 Jan I van Hellebeek (of Heelbeke)

Hij vestigde zich in het eerste kasteel van Loenhout. In het leenboek staat hij vermeld met het jaartal 1334, voor de één of andere benoeming door Hertog Jan III. We weten niet wanneer hij de heerlijkheden erfde. We veronderstellen dat ook hij ridder was van Hertog Jan III, zoals de meeste heren uit onze omgeving in die tijd. De kastelen van Loenhout en Wuustwezel, met ridder van Wilre, stonden niet ver van elkaar. Als ridders van de hertog zullen ze veel contact met elkaar gehad hebben, wanneer ze aanwezig waren op hun kasteel. Daarvan getuigt nu nog de weg tussen beide kastelen. Hij was gehuwd met Mathilde de Tilhiers, dochter van Jan de Tilhiers. Zij hadden vier kinderen: Arnout, Kathelijne, Agnes en Jan.

Het eerste kasteel van Loenhout, gebouwd rond 1330 door Jan I van Hellebeek
Het eerste kasteel van Loenhout, gebouwd rond 1330 door Jan I van Hellebeek

Het eerste kasteel van Loenhout, gebouwd rond 1330 door Jan I van Hellebeek Arnout van Hellebeke, heer van Diepensteyn te Steenhuffel-Londerzeel, huwde na 1333 met Elisabeth Taye, de weduwe van Jan I van Boechout, ook Bouchout geschreven. Zij hadden drie dochters zodat de erfenis over ging op zijn broer Jan II van Hellebeke. Op de teruggevonden fundamenten van het kasteel van Diepensteyn te Londerzeel, is recent een nieuw kasteel gebouwd door de brouwerij "Palm".

Aanvulling

75 Acte van beleening door Machtelt, vrouwe van Bergen op Zoom, van prior en convent van het klooster te Huijbergen, met de tienden te Hildernisse, haar opgedragen door Danckaert de Loddere, ten behoeve van heer Jan van Heelbeke, heer van Loenhout., 1331 Met acte van afstand van deze tienden door Jan van Heelbeke ten behoeve van dit convent. 1331 Eenvoudig XVIe eeuwsch afschrift. 1 stuk

  • In dorso: XLIII
  • Bron: 1.13.09, F.F.X. Cerutti, Nationaal Archief, Den Haag, 1939, cc0
Wapenschild van de familie Van Hellebeek (Bron: Rietstap)