Luchtfoto kerk, ca. 1970

1694-1708 E.H. Benedictus de Altuna

  Terug naar overzicht

Hij werd gedoopt als Anthonius de Altuna te O.L.V. Antwerpen Noord op 6 november 1646 als zoon van jonker Cornelius Franciscus de Altuna en vrouwe Cornelia de Stembor. Als doopgetuigen traden op: E.H. Henricus van Halmale in naam van Joannes Philippi de Stembor en vrouwe Francisca van Vlierden (gehuwd met Arnold de Stembor).

Cornelius Franciscus de Altuna en vrouwe Cornelia de Stembor huwden te Antwerpen in de Sint-Jacobskerk op 30 juni 1641.

Uit dit gezin kwam volgende kinderen voort:

Doopsel Anthonius d'Altuna op 6/11/1646

Op 30 januari 1666 schreef Antonius zich in als student aan de Universiteit van Leuven.

Inschrijving Antonius Altuna, KULeuven 30/1/1666

Vanaf 20 februari 1670 studeerde hij verder met zijn broer Andreas Franciscus aan de universiteit van Dole. (Bron: Messager des sciences historiques; ou, Archives des arts et de la bibliographie de Belgique 1892, p. 169)

Over zijn tweelingbroers Andreas en Carolus (°1642) konden we nog het volgende achterhalen:

  • Andreas Franciscus was kanunnik van de Antwerpse kathedraal. Hij overleed op 20 april 1712 en werd begraven op 23 april 1712 in OLV Noord.
  • Carolus Antonius werd schepen te Antwerpen (Bron: Histoire de l'établissement des anversois aux Canaries au XVIe siècle, Donnet Fernand, 1856, p. 159, te raadplegen op Geneanet)
  • Drie broers (Hendrik, Karel, Andries) worden ook vermeld in enkele notariële actes te Utrecht in maart-april 1688.

Antonius werd geprofest in de abdij van Sint-Bernards op 10 januari 1672 en nam de kloosternaam Benedictus aan. Zijn priesterwijding volgde op 4 april 1676.

Hij was subprior in het klooster en pater in Nazareth. Op 12 november 1694 is hij pastoor van Loenhout geworden. Hij overleed op 8 mei 1708.

E.H. Altuna enkele maanden voor zijn dood moet hij reeds zijn ontslag gegeven hebben aangezien zijn opvolger E.H. Bonaventura Vander Haeghen werd aangesteld op 6 februari 1708.

Inschrijving in het Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252) - leeftijd, professie, priesterschap en overlijdensdatum