Luchtfoto kerk, ca. 1970

Bisdom Antwerpen (19)

1559-1561 E.H. Willem van der Vloet

Hij moet de opvolger geweest zijn van E.H. Lambertus Van den Bulcke. We vinden hem vermeld in deze schepenacte: Schepenregister 143, f° 82 v° 05.04.1561 heer Willem van der Vloet, pastoor in Loenhout heeft tevens de kapelanij bediend (voordien +Lambrecht van den Bulck) gedurende 5 of…

Lees meer

1561-1580 E.H. Jacobus Zeeuwen

Zijn achternaam staat ook soms als "Zeehaven" of "Ceeuwen" vermeld. Hij werd in 1530 geboren te Oudenbosch en is geprofest als monnik van de Sint-Bernardsabdij in 1551. Hij was er beuterlings subprior en prior. Volgens P.J. Goetschalckx zou hij vanaf 1560 pastoor te Loenhout zijn…

Lees meer

1580-1586 E.H. Joannes Van den Sype

Hij ontving de lagere wijdingen en werd subdiaken op 20 mei 1570. Op 20 september van datzelfde jaar werd hij reeds diaken gewijd. Zijn priesterwijding ontving hij op 9 juni 1571 van Mgr. Sonnius, de eerste bisschop van het bisdom Antwerpen. Hij overleed te Loenhout…

Lees meer

1585-1624 E.H. Martinus Aerts

Hij werd geboren te Aarschot in 1538. In 1560 werd hij geprofest, in 1562 legde hij zijn plechtige geloften af en het volgende jaar werd hij priester gewijd. In 1567 werd hij refectorius van de abdij. Hij was dus verantwoordelijk voor de eetzaal van de…

Lees meer

1624-1629 E.H. Nikolaas De Moor

Nikolaas De Moor was afkomstig uit Antwerpen en geboren in 1584. In 1602 werd hij geprofest. Hij ontving de lagere wijdingen toen hij 21 jaar oud was, op 23 september 1605, en werd een dag later subdiaken. Op 23 september 1606 werd hij diaken gewijd en…

Lees meer

1629-1634 E.H. Corneel Truyts

Zijn gelatiniseerde naam is Cornelius Trutius. Hij moet ergens rond 1570 geboren zijn. We weten niet vanwaar hij afkomstig was. Op 5 maart 1591 vinden we hem voor de eerste keer vermeld als kapelaan in de Sint-Margaretaparochie te Lier. Tussen 1606 en 1609 was hij…

Lees meer

1634-1671 E.H. Franciscus Rondelius

Hij is geboren op 10 juni 1585, werd priester gewijd op 4 oktober 1611, geprofest op 1 mei 1613. Hij werd bacchalaureus in de godgeleerdheid en professor in de filosofie in de abdij. In 1616 was hij één van de 13 paters die opnieuw hun…

Lees meer

1671-1694 E.H. Bernardus Van Aldenhoven

Hij werd geboren op 18 oktober 1631, geprofest op 4 juni 1651, priester gewijd op 11 december 1655. Hij was een geleerd man en een dichter. In 1662 schreef hij een voorwoord voor het boek "Tractatus de Spiritu Dei" van zijn confrater Benedikt Haller (1620-1698).

Lees meer

1694-1694 E.H. Stephanus Van Diependael

Familie Hij werd gedoopt als Joannes Philippus Van Diependael op 23 juni 1641 in O.L.V. Antwerpen-Noord, als eerste kind van Franciscus van Diependael (overl. 26/10/1675), juridisch raadsman, en Maria Muytincx (geb. 1614, overl. 7/4/1706). Binnen dit gezin werden de volgende kinderen geboren: Joannes Philippus promoveerde…

Lees meer

1694-1708 E.H. Benedictus de Altuna

Hij werd gedoopt als Anthonius de Altuna te O.L.V. Antwerpen Noord op 6 november 1646 als zoon van jonker Cornelius Franciscus de Altuna en vrouwe Cornelia de Stembor. Als doopgetuigen traden op: E.H. Henricus van Halmale in naam van Joannes Philippi de Stembor en vrouwe…

Lees meer

1708-1718 E.H. Bonaventura Vander Haeghen

Volgens P.J. Goetschalckx in Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant (januari 1909, p. 449), zou Bonaventura Van der Haeghe geboren zijn te Nieuwpoort op 16 mei 1660. Na een aandachtige inspectie van de parochieregisters van deze stad, kunnen we dit niet…

Lees meer

1718-1747 E.H. Felix Vleminckx

Hij is geboren te Aarschot op 14 februari 1665, geprofest op 22 december 1686 en priester gewijd op 23 oktober 1690. Dan werd hij naar de universiteit van Leuven gestuurd in 1695 om te studeren. In 1696 werd hij kapelaan in Nazareth (Lier) en biechtvader…

Lees meer

1747-1769 E.H. Humbertus de Munck

Humbertus de Munck werd gedoopt op 17 april 1697 te Sint-Gillis-Waas als François de Munck. Hij was het vierde kind was Jean de Munck (1657-1715) en Anne d'Hooghe (1666-1746) in Sint-Gillis-Waas (1). Uit dit huwelijk waren er zes kinderen, namelijk: In 1718 trad hij in…

Lees meer

1769-1788 E.H. Gosuinus Delgado

Hij is op 23 december 1723 te Mechelen gedoopt als Johannes Baptista Delgado. De doopgetuigen waren Joannes Baptista Swaersen en Maria Catharina Chedeville: Hij was zoon van Franciscus Josephus Delgado (ged. 4 oktober 1683 te Mechelen St. Rombouts, overl. 1 februari 1745 Mechelen St. Rombouts),…

Lees meer

1788-1805 E.H. Andreas Jongelincx

Hij werd gedoopt als Andreas Joseph Jonghelinckx te Mechelen op 7 januari 1742. Zijn ouders waren Nicolaus Josephus Jongelinckx (ged. 18 juni 1721 Mechelen St. Rombouts, overl. 9 mei 1794 Mechelen St. Rombouts) en Joanna Van Cr(a)(u)ijwinckel, Kraijwinckel (overl. 8 juli 1773 Mechelen St. Rombouts).

Lees meer

1852-1868 E.H. Dominicus Homans

Hij is geboren te Geel op 2 oktober 1802. Zijn priesterwijding vond plaats op 18 december 1824. Hij was eerst onderpastoor in Watermaal-Bosvoorde, benoemd op 26 mei 1825. Op 21 juni 1852 werd hij pastoor te Loenhout. Hij overleed er op 10 juli 1868. Zijn grafsteen…

Lees meer

1996-1998 E.H. Carlos Van Puyenbroeck

Missionaris Van Scheut. Geboren te Hamme op 8 februari 1940 Loopbaan Religieuze geloften te Scheut op 8 september 1961 Priester gewijd te Scheut op 6 augustus 1967 Eerste afreis naar de missie in Kasaï (Zaïre) Congo in 1968 Aangesteld als pastoor te Loenhout op 27…

Lees meer

2001-2008 E.H. Jan Simons

Zijn loopbaan als missionaris wordt bij "Loenhoutse missionarissen" behandeld. Door het steeds kleiner aantal roepingen, maakte E.H. Jan Simons sinds 2001 deel uit van een zgh. "priesterequipe" die de parochies van Brecht, Sint-Lenaarts en Wuustwezel bedienden. In 2005 schafte het bisdom Antwerpen dan de dekenijen af. Loenhout…

Lees meer

2008-nu Sede vacante

Nadat E.H. Jan Simons zijn functie neerlegde in 2008, heeft Loenhout geen eigen pastoor meer maar werd de parochie bediend door diverse priesters van de parochiefederatie Brecht-Sint-Lenaarts-Wuustwezel. Daarmee viel het doek over een onafgebroken opeenvolging van gewijde zielenherders die gedurende 800 jaar mee het wel en wee van…

Lees meer