Luchtfoto kerk, ca. 1970

1634-1671 E.H. Franciscus Bondelius

  Terug naar overzicht

Uit manuscripten is het moeilijk op te maken of hij nu "Bondelius" of "Rondelius" heette.

Hij is geboren op 10 juni 1585, werd priester gewijd op 4 oktober 1611, geprofest op 1 mei 1613. Hij werd bacchalaureus in de godgeleerdheid en professor in de filosofie in de abdij.

In 1631 werd hij onderpastoor te Loenhout en in 1634 verving hij zijn voorganger E.H. Corneel Truyts die naar Oudenbosch vertrok.

De pastoor zag scheel en was half blind. Daarom kreeg hij van in het begin te maken met spotternij en hoon vanwege de parochianen. Hij wist deze moeilijkheden echter te overwinnen en zou uiteindelijk maar liefst 40 jaar in Loenhout blijven.

Twaalf jaar na zijn aanstelling, in 1644, waren er problemen. De pastoor had twee meiden. Eén daarvan heette Angela. Men kloeg dat zij de pastoor domineerde en de hele parochie naar haar hand zette. Tevens zou ze de onderpastoor tiranniseren.

De grootste moeilijkheden ondervond de pastoor echter met "het kasteel". De vrouwe van Loenhout, Catharina Leonora Perez de Baron, wilde namelijk haar tienden aan de kerk niet betalen, maar ze wilde wel aan "goede werken" doen. Ze vatte het plan op om een kapel te bouwen in Loenhout.

Op 6 maart 1651 nodigde ze de bisschop van Antwerpen, Mgr. Gaspard Nemius (Gaspard van den Bosch), uit op het kasteel en om hem relikwieën van de H. Quirinus te tonen die ze had weten te bemachtigen. Loenhout had sinds 1506 immers een altaar voor St. Quirinus en St. Nicolaes in de kerk. De bisschop was overtuigd van de echtheid van de relikwieën en ging akkoord met de bouw van een kapel.

De plannen werden gemaakt, werklieden aangenomen, bouwmaterialen gekocht, en in 1654 stond er een kapel met waterput. Het prachtige altaarstuk dat destijds (in 1545) door Jan Van Velthoven gemaakt werd kreeg een ereplaats op het altaar van de nieuwe kapel.

Op 26 februari 1671 overleed E.H. Bondelius op een gezegende leeftijd in de St. Bernardsabdij. Hij had Loenhout meer dan 40 jaar gediend.

Het grafschrift op zijn graf in de abdij luidde:

Obiit anno 1671 februarii
R.D. Franciscus Bondelius
jubilarius et pastor in Loenhout aetat. 85
prof. 58
sacerdotii 60
requiescat in pace.