Luchtfoto kerk, ca. 1970

Patronaatsrecht St. Bernardsabdij (1420-1802) (26)

1426-1442 E.H. Gerardus van Goch

Hij was een monnik van Sint-Bernards. Hij was pastoor (persona) van Loenhout op 14 oktober 1426 en staat later op 24 mei 1446 met dezelfde titel vermeld voor Wouw ter gelegenheid van de paalscheiding van deze parochie met die van Heerle.

Lees meer

1471-1486 E.H. Jan Voerspoele

Toen hij pastoor was, werd de kerk van Loenhout heropgebouwd en op 9 december 1483 ingewijd. Het is mogelijk dat deze pastoor heel wat langer bleef, want in 1510 was Pieter van Egmont te Loenhout pastoor. Deze ging graag op reis en liet zich dan…

Lees meer

1505-1538 E.H. Petrus Voorspoel

Hij werd geboren te Loenhout ca. 1480. Hij schreef zich in als student aan de KULeuven op 9 december 1496 en werd er magister in de theologie. Uit een buitenechtelijke relatie zou hij 2 kinderen kregen hebben, Cornelis en Jan. Dit blijkt uit de volgende acte:…

Lees meer

1525-1530 E.H. Carolus Coninckx

Binnen de abdij van Sint-Bernards was hij cellier. Als Loenhouts pastoor was hij waarschijnlijk de opvolger van Hendrik Vander Stromp en moeten we hem dus situeren rond 1525-1530. Zekerheid hebben we hierover echter niet. Hij stierf op 11 januari 1543 in de abdij.

Lees meer

1532-1539 E.H. Mattheus Rouvoet

Loenhout kende in deze periode een grote bloeiperiode. In 1526 waren er 312 haardsteden of huizen. Als we rekenen met gemiddeld 7 inwoners per huis, betekent dit 2184 inwoners. Onder Mattheus Rouvoet werd er in de kerk een prachtige sacramentstoren geplaatst, zoals er nu nog…

Lees meer

1539-1542 E.H. Adriaen Clomp

Er is reeds melding van hem in 1530. Hij was eerst proost van de Abdij van Nazareth bij Lier in 1533. Hij werd waarschijnlijk in 1539 pastoor te Loenhout en overleed aldaar op 29 maart 1542.

Lees meer

1544-1559 E.H. Lambertus Van den Bulcke

Op 17 november 1531 werd hij tot coadjutor benoemd van Marcus Cruyt, abt van St. Bernardsabdij aan de Schelde. Hij was ook een tijdje biechtvader in de Abdij van Nazareth-Lier. Hij zou in 1541 reeds in Loenhout geweest zijn maar als aanstellingsjaar lijkt 1544 meest…

Lees meer

1560-1580 E.H. Jacobus Zeeuwen

Zijn achternaam staat ook soms als "Zeehaven" vermeld. Hij werd in 1530 geboren te Oudenbosch en is geprofest als monnik van de Sint-Bernardsabdij in 1551. Hij was er beuterlings subprior en prior. In 1560 werd hij als pastoor aangesteld in Loenhout. Nota van Etienne Kerremans:…

Lees meer

1580-1586 E.H. Joannes Van den Sype

Hij ontving de lagere wijdingen en werd subdiaken op 20 mei 1570. Op 20 september van datzelfde jaar werd hij reeds diaken gewijd. Zijn priesterwijding ontving hij op 9 juni 1571 van Mgr. Sonnius, de eerste bisschop van het bisdom Antwerpen. Hij overleed te Loenhout…

Lees meer

1585-1624 E.H. Martinus Aerts

Hij werd geboren te Aarschot in 1538. In 1560 werd hij geprofest, in 1562 legde hij zijn plechtige geloften af en het volgende jaar werd hij priester gewijd. In 1567 werd hij refectorius van de abdij. Hij was dus verantwoordelijk voor de eetzaal van de…

Lees meer

1624-1629 E.H. Nikolaas De Moor

Nikolaas De Moor was afkomstig uit Antwerpen en geboren in 1584. In 1602 werd hij geprofest. Hij ontving de lagere wijdingen toen hij 21 jaar oud was, op 23 september 1605, en werd een dag later subdiaken. Op 23 september 1606 werd hij diaken gewijd en…

Lees meer

1629-1634 E.H. Corneel Truyts

Ook bekend onder zijn Latijnse naam: Cornelius Trutius. In 1624 was hij pastoor te Wouw. op 24 juni 1629 werd hij aangesteld als pastoor van Loenhout. Aangezien de oude pastorij in januari 1625 in as gelegd was, moest uitgekeken worden naar een nieuwe woonst voor…

Lees meer

1634-1671 E.H. Franciscus Bondelius

Uit manuscripten is het moeilijk op te maken of hij nu "Bondelius" of "Rondelius" heette. Hij is geboren op 10 juni 1585, werd priester gewijd op 4 oktober 1611, geprofest op 1 mei 1613. Hij werd bacchalaureus in de godgeleerdheid en professor in de filosofie…

Lees meer

1671-1694 E.H. Bernardus Van Aldenhoven

Hij werd geboren op 18 oktober 1631, geprofest op 4 juni 1651, priester gewijd op 11 december 1655. In 1668 werd hij onderpastoor te Loenhout. Vanaf het overlijden van zijn voorganger E.H. Franciscus Bondelius op 27 februari 1671 werd hij waarnemend pastoor van Loenhout en…

Lees meer

1694-1694 E.H. Stephanus Van Diependael

Hij was reeds vanaf 1680 onderpastoor in Loenhout. Na het overlijden van zijn voorganger E.H. Bernardus Van Aldenhoven op 22 februari 1694, werd hij reeds een week later tot pastoor benoemd, op 1 maart. Het was duidelijk een overgangsfiguur, want amper negen maanden later, in…

Lees meer

1694-1708 E.H. Benedictus Altuna

Hij werd geboren te Antwerpen op 6 december 1646, geprofest op 10 januari 1672, priester gewijd op 4 april 1676. Hij was subprior in het klooster en pater in Nazareth. Op 12 november 1694 is hij pastoor van Loenhout geworden. Daar overleed hij op 8…

Lees meer

1708-1718 E.H. Bonaventura Vander Haeghen

Hij werd geboren te Nieuwpoort op 16 mei 1660, geprofest op 8 februari 1682, priester gewijd op 9 maart 1686. Eerst werd hij biechtvader in Nazareth. Van 1699 tot 1703 was hij onderpastoor in Loenhout; dan was hij biechtvader te Zwijvick. Op 6 februari 1708,…

Lees meer

1718-1747 E.H. Felix Vleminckx

Hij is geboren te Aarschot op 14 februari 1655, geprofest op 22 december 1686 en priester gewijd op 23 oktober 1690. Dan werd hij naar de universiteit van Leuven gestuurd in 1695 om te studeren. In 1696 werd hij kapelaan in Nazareth (Lier) en biechtvader…

Lees meer

1747-1769 E.H. Humbertus de Munck

Humbertus de Munck werd geboren op 27 april 1697 te Sint-Gillis-Waas als François de Munck. Hij was het vierde kind was Jean de Munck (1657-1715) en Anne d'Hooghe (1666-1746) in Sint-Gillis-Waas (1). Uit dit huwelijk waren er zes kinderen, namelijk: In 1718 trad hij in in…

Lees meer

1769-1788 E.H. Gosuinus Delgado

Hij is op 23 december 1723 te Mechelen geboren als Johannes Baptista Delgado. Hij trad in bij de abdij van St. Bernards, waar hij de kloosternaam Gosuinus aannam. Zijn professie vond plaats op 8 oktober 1747; hij werd priester gewijd op 18 april 1751 en…

Lees meer