Luchtfoto kerk, ca. 1970

Patronaatsrecht St. Bernardsabdij (1420-1802) (31)

1421 E.H. Reynerius van Oerbeke

Op 13 september 1421 is de pastoor Reynerius Van Oerbeke. In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, 116) staat voor het jaar 1421: Pro placet d.

Lees meer

1426-1440 E.H. Godfried van Goch

E.P. Louis Bogaerts (1985) vermeldt zijn voornaam als "Gerard". Verder schrijft hij: "Hij was een monnik van Sint-Bernards. Hij was pastoor (persona) van Loenhout op 14 oktober 1426 en staat later op 24 mei 1446 met dezelfde titel vermeld voor Wouw ter gelegenheid van de…

Lees meer

1441-1445 E.H. Henricus Centurio

Van 1436 tot 1438 doet hij dienst in de kerk van Wouw. (Bron) Hij wordt in een acte van op 25 april 1442 vermeld als pastoor van Loenhout, volgens E.P. Louis Bogaerts (1985). In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven…

Lees meer

1462-1464 E.H. Johannes Pistor / E.H. Paulus de Aggere

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, 116) lezen we: 1462-1464 Rector d. Johannis Pistoris, pro absentia II s.g. Pro placet d. Pauli de Aggere, presb.

Lees meer

1471-1486 E.H. Jan Voerspoele / E.H. Willem Haghen

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, 116) lezen we: 1473-1479 Rector d. Rector d. et fr. Johannes de Voerspoel, absens. 1473. Placet d. Wilhelmi Haghen, presb.

Lees meer

1505-1538 E.H. Petrus Voorspoel

Hij werd geboren te Loenhout ca. 1480. Hij schreef zich in als student aan de Universiteit van Leuven op 9 december 1496 en werd er magister in de theologie. Uit een buitenechtelijke relatie zou hij 2 kinderen kregen hebben, Cornelis en Jan. Dit blijkt uit de…

Lees meer

1519-1523 E.H. Hendrik Vander Stromp

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, 116) lezen we: 1519-1523. Rector mag. Henricus van der Stromp, studens Lovanii in theologia 1523-1537. Placet d. et mag.

Lees meer

1524 E.H. Henricus Enghelberghs

In 1524 wordt er een Henricus Inghelberti vermeld als pastoor te Loenhout. Hij was afwezig en liet zich vervangen door Nicholaas de Heerstraten. (G. Bannenberg e.a. "De oude dekenaten", p. 378.) In oktober 1526 schreef hij zich in aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waar…

Lees meer

1525-1530 E.H. Carolus Coninckx

Binnen de abdij van Sint-Bernards was hij cellier. Als Loenhouts pastoor was hij waarschijnlijk de opvolger van Hendrik Vander Stromp en moeten we hem dus situeren rond 1525-1530. Zekerheid hebben we hierover echter niet. Hij stierf op 11 januari 1543 in de abdij. In 1526 werd…

Lees meer

1532 E.H. Matheus de Lovanio

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, 116) lezen we: 1532. Rector d. et fr. Matheus de Lovanio, absens

Lees meer

1532-1539 E.H. Mattheus Rouvoet

Enkel de tekst van E.P. Bogaerts uit 1985 vermeldt hem. Misschien is hij dezelfde persoon als E.H. Matheus Kuvoet, die we wél terugvinden in de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en…

Lees meer

1537 E.H. Matheus Kuvoet

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, 116) lezen we: 1537. Rector d. Matheus Kuvoet, absens Is hij dezelfde persoon als Mattheus Rouvoet die E.P. Bogaerts…

Lees meer

1539-1542 E.H. Adriaen Clomp

Er is reeds melding van hem in 1530. Hij was eerst proost van de Abdij van Nazareth bij Lier in 1533. Hij werd waarschijnlijk in 1539 pastoor te Loenhout en overleed aldaar op 29 maart 1542.

Lees meer

1544-1559 E.H. Lambertus Van den Bulcke

Op 17 november 1531 werd hij tot coadjutor benoemd van Marcus Cruyt, abt van St. Bernardsabdij aan de Schelde. Hij was ook een tijdje biechtvader in de Abdij van Nazareth-Lier. Hij zou in 1541 reeds in Loenhout geweest zijn maar als aanstellingsjaar lijkt 1544 meest…

Lees meer

1559-1561 E.H. Willem van der Vloet

Hij moet de opvolger geweest zijn van E.H. Lambertus Van den Bulcke. We vinden hem vermeld in deze schepenacte: Schepenregister 143, f° 82 v° 05.04.1561 heer Willem van der Vloet, pastoor in Loenhout heeft tevens de kapelanij bediend (voordien +Lambrecht van den Bulck) gedurende 5 of…

Lees meer

1561-1580 E.H. Jacobus Zeeuwen

Zijn achternaam staat ook soms als "Zeehaven" of "Ceeuwen" vermeld. Hij werd in 1530 geboren te Oudenbosch en is geprofest als monnik van de Sint-Bernardsabdij in 1551. Hij was er beuterlings subprior en prior. Volgens P.J. Goetschalckx zou hij vanaf 1560 pastoor te Loenhout zijn…

Lees meer

1580-1586 E.H. Joannes Van den Sype

Hij ontving de lagere wijdingen en werd subdiaken op 20 mei 1570. Op 20 september van datzelfde jaar werd hij reeds diaken gewijd. Zijn priesterwijding ontving hij op 9 juni 1571 van Mgr. Sonnius, de eerste bisschop van het bisdom Antwerpen. Hij overleed te Loenhout…

Lees meer

1585-1624 E.H. Martinus Aerts

Hij werd geboren te Aarschot in 1538. In 1560 werd hij geprofest, in 1562 legde hij zijn plechtige geloften af en het volgende jaar werd hij priester gewijd. In 1567 werd hij refectorius van de abdij. Hij was dus verantwoordelijk voor de eetzaal van de…

Lees meer

1624-1629 E.H. Nikolaas De Moor

Nikolaas De Moor was afkomstig uit Antwerpen en geboren in 1584. In 1602 werd hij geprofest. Hij ontving de lagere wijdingen toen hij 21 jaar oud was, op 23 september 1605, en werd een dag later subdiaken. Op 23 september 1606 werd hij diaken gewijd en…

Lees meer

1629-1634 E.H. Corneel Truyts

Zijn gelatiniseerde naam is Cornelius Trutius. Hij moet ergens rond 1570 geboren zijn. We weten niet vanwaar hij afkomstig was. Op 5 maart 1591 vinden we hem voor de eerste keer vermeld als kapelaan in de Sint-Margaretaparochie te Lier. Tussen 1606 en 1609 was hij…

Lees meer

1634-1671 E.H. Franciscus Rondelius

Hij is geboren op 10 juni 1585, werd priester gewijd op 4 oktober 1611, geprofest op 1 mei 1613. Hij werd bacchalaureus in de godgeleerdheid en professor in de filosofie in de abdij. In 1616 was hij één van de 13 paters die opnieuw hun…

Lees meer

1671-1694 E.H. Bernardus Van Aldenhoven

Hij werd geboren op 18 oktober 1631, geprofest op 4 juni 1651, priester gewijd op 11 december 1655. Hij was een geleerd man en een dichter. In 1662 schreef hij een voorwoord voor het boek "Tractatus de Spiritu Dei" van zijn confrater Benedikt Haller (1620-1698).

Lees meer

1694-1694 E.H. Stephanus Van Diependael

Familie Hij werd gedoopt als Joannes Philippus Van Diependael op 23 juni 1641 in O.L.V. Antwerpen-Noord, als eerste kind van Franciscus van Diependael (overl. 26/10/1675), juridisch raadsman, en Maria Muytincx (geb. 1614, overl. 7/4/1706). Binnen dit gezin werden de volgende kinderen geboren: Joannes Philippus promoveerde…

Lees meer