Luchtfoto kerk, ca. 1970

1441-1445 E.H. Henricus Centurio

  Terug naar overzicht

Van 1436 tot 1438 doet hij dienst in de kerk van Wouw. (Bron)

Hij wordt in een acte van op 25 april 1442 vermeld als pastoor van Loenhout, volgens E.P. Louis Bogaerts (1985).

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, 116) lezen we:

1441-1445 Pro placet fr. Henrici Centurionis, ordinis Cysterciencis I scutum

De abdij van St. Bernards was een cisterciënzerabdij (ordinis cysterciencis). Het ius placet, de vergoeding ten laste van de houder van het beneficie aan de aartsdiaken, om een vervanger voor de afwezige beneficiehouder te mogen aanstellen, bedroeg 1 scutum. Dat is een gouden schild, een rekeneenheid die overeenkwam met 1,5 gulden of 30 stuivers.