Luchtfoto kerk, ca. 1970

Sint-Bernardsabdij, bisdom Luik (12)

1426-1442 E.H. Gerardus van Goch

Hij was een monnik van Sint-Bernards. Hij was pastoor (persona) van Loenhout op 14 oktober 1426 en staat later op 24 mei 1446 met dezelfde titel vermeld voor Wouw ter gelegenheid van de paalscheiding van deze parochie met die van Heerle.

Lees meer

1471-1486 E.H. Jan Voerspoele

Toen hij pastoor was, werd de kerk van Loenhout heropgebouwd en op 9 december 1483 ingewijd. Het is mogelijk dat deze pastoor heel wat langer bleef, want in 1510 was Pieter van Egmont te Loenhout pastoor. Deze ging graag op reis en liet zich dan…

Lees meer

1505-1538 E.H. Petrus Voorspoel

Hij werd geboren te Loenhout ca. 1480. Hij schreef zich in als student aan de KULeuven op 9 december 1496 en werd er magister in de theologie. Uit een buitenechtelijke relatie zou hij 2 kinderen kregen hebben, Cornelis en Jan. Dit blijkt uit de volgende acte:…

Lees meer

1525-1530 E.H. Carolus Coninckx

Binnen de abdij van Sint-Bernards was hij cellier. Als Loenhouts pastoor was hij waarschijnlijk de opvolger van Hendrik Vander Stromp en moeten we hem dus situeren rond 1525-1530. Zekerheid hebben we hierover echter niet. Hij stierf op 11 januari 1543 in de abdij.

Lees meer

1532-1539 E.H. Mattheus Rouvoet

Loenhout kende in deze periode een grote bloeiperiode. In 1526 waren er 312 haardsteden of huizen. Als we rekenen met gemiddeld 7 inwoners per huis, betekent dit 2184 inwoners. Onder Mattheus Rouvoet werd er in de kerk een prachtige sacramentstoren geplaatst, zoals er nu nog…

Lees meer

1539-1542 E.H. Adriaen Clomp

Er is reeds melding van hem in 1530. Hij was eerst proost van de Abdij van Nazareth bij Lier in 1533. Hij werd waarschijnlijk in 1539 pastoor te Loenhout en overleed aldaar op 29 maart 1542.

Lees meer

1544-1559 E.H. Lambertus Van den Bulcke

Op 17 november 1531 werd hij tot coadjutor benoemd van Marcus Cruyt, abt van St. Bernardsabdij aan de Schelde. Hij was ook een tijdje biechtvader in de Abdij van Nazareth-Lier. Hij zou in 1541 reeds in Loenhout geweest zijn maar als aanstellingsjaar lijkt 1544 meest…

Lees meer