Luchtfoto kerk, ca. 1970

1505-1538 E.H. Petrus Voorspoel

  Terug naar overzicht

Hij werd geboren te Loenhout ca. 1480.

Hij schreef zich in als student aan de KULeuven op 9 december 1496 en werd er magister in de theologie.

Uit een buitenechtelijke relatie zou hij 2 kinderen kregen hebben, Cornelis en Jan. Dit blijkt uit de volgende acte:

Hij overleed voor 1539 en op zijn grafsteen in de kerk stond te lezen:

Hier is begraven
meester Peeter Voerspoel,
vicecureyt van deser kercke
ende d'eerste cappelaen van deser capelle
en heeft gheresideert 34 jaer,
sterf A° MV° 38 den 25 in meerte.
Requiescat in pace.

Hij bleef dus 34 jaar werkzaam in Loenhout.