Luchtfoto kerk, ca. 1970

1421 E.H. Reynerius van Oerbeke

  Terug naar overzicht

Op 13 september 1421 is de pastoor Reynerius Van Oerbeke.

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, 116) staat voor het jaar 1421:

Pro placet d. Reyneri de Oerbeke dudum officiantis hanc ecclesiam.

Met andere woorden: in 1421 bediende hij "reeds lange tijd" (dudum) deze kerk.