Luchtfoto kerk, ca. 1970

1580-1586 E.H. Joannes Van den Sype

  Terug naar overzicht

Hij ontving de lagere wijdingen en werd subdiaken op 20 mei 1570. Op 20 september van datzelfde jaar werd hij reeds diaken gewijd. Zijn priesterwijding ontving hij op 9 juni 1571 van Mgr. Sonnius, de eerste bisschop van het bisdom Antwerpen. Hij overleed te Loenhout op 23 december 1586.

In de jaren 1583-1584 werd Loenhout door de Spaanse troepen grotendeels geplunderd en platgebrand. Van de 268 haardsteden in 1580 bleven er in 1593 nog 105 over. Als men rekent met 7 personen per huishouden zou de bevolking van Loenhout in die tijd dus afgenomen zijn van 1876 naar 735.