Luchtfoto kerk, ca. 1970

1769-1788 E.H. Gosuinus Delgado

  Terug naar overzicht

Hij is op 23 december 1723 te Mechelen geboren als Johannes Baptista Delgado. Hij trad in bij de abdij van St. Bernards, waar hij de kloosternaam Gosuinus aannam. Zijn professie vond plaats op 8 oktober 1747; hij werd priester gewijd op 18 april 1751 en vervolgens naar Leuven gestuurd om te studeren. Hij bleef er twee jaar, van 1756 tot 1758.

Op 22 september 1761 werd hij aangesteld als te Gastel. Hij bleef dit gedurende acht jaar.

In november 1769, enkele dagen nadat zijn voorganger E.H. De Munck overleden was, werd hij aangesteld tot pastoor van Loenhout.

Hij was het die in 1778 de nieuwe preekstoel bestelde die tijdens de brand van 1940 verwoest werd. Onder deze preekstoel stond Jezus met de Kananese vrouw aan de waterbron: "En kijk, een Kananese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is vreselijk bezeten.'" (Mt. 15, 22)

In december 1788 vertrok hij weer naar de Refuge van de Abdij, waar hij provisor (econoom) werd. Toen de abdij opgeheven werd door de Fransen in 1797 vertrok hij naar Gastel alwaar hij overleed op 31 oktober 1803.